Hlas univerzít

Bratislava, 13. 11. 2018. Predseda Rady vysokých škôl ("RVŠ") Martin Putala, predseda Študentskej rady vysokých škôl ("ŠRVŠ") Bálint Lovász a prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") Marek Šmid dnes podpísali spoločné vyhlásenia, ktorými žiadajú navýšiť budúcoročný rozpočet vysokých škôl. 

RVŠ, ŠRVŠ a SRK v Spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých škôl k vládnemu návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2019 žiadajú jeho navýšenie o 60 mil. eur mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. Požiadavka každoročného navyšovania rozpočtu o 60 mil. eur sa prvýkrát objavila v spoločnej deklarácii v roku 2016. Reprezentácie vysokých škôl považujú vládou navrhovanú výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 za nedostatočnú, keďže predpokladá financovanie verejných vysokých škôl len na úrovni roku 2018 po zohľadnení tohtoročnej valorizácie.

Súčasné financovanie nevytvára podľa RVŠ, ŠRVŠ a SRK základné podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl v medzinárodnom rozmere. Reprezentácie spoločne vidia šancu na zlepšenie situácie predovšetkým vo zvyšovaní podielu financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR približovala k priemeru členských štátov Európskej únie a postupne aj vyspelým krajinám sveta.

V Spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých škôl k finančným prostriedkom na účely rekonštrukcií internátov na rok 2019 v rozpočte pre rezort školstva pozitívne vnímajú, že sa začala tak potrebná rekonštrukcia internátov a študentských domovov. RVŠ, ŠRVŠ a SRK žiadajú Ministerstvo financií SR, aby zabezpečilo alokáciu finančných prostriedkov verejne sľúbených a dohodnutých na rekonštrukciu internátov do rozpočtu rezortu školstva aj na rok 2019. Vysoké školy potrebujú na rok 2019 garancie poskytnutia finančných prostriedkov na rekonštrukciu internátov pre zabezpečenie procesov verejných obstarávaní a započatie rekonštrukčných prác.

Zároveň upriamujú pozornosť na potrebu dlhodobého investičného plánu ďalšej rekonštrukcie internátov a to na obdobie minimálne piatich rokov. Hlavným účelom investičného plánu by bolo zvýšenie štandardu ubytovania študentov v súlade s trendami v okolitých krajinách a zabezpečenie kvalitnej prípravy dokumentácie projektov.

Po podpise spoločných vyhlásení bola zvolaná tlačová konferencia, na ktorej vystúpili zástupcovia všetkých troch reprezentácií Martin Putala, Bálint Lovász a za SRK Robert Redhammer, ktorý zastúpil prezidenta SRK. 

Súvisiace informácie:

Aktivita v médiách: Školský servis (13. 11. 2018), SME (13. 11. 2018), Teraz (13.11. 2018), Správy RTVS (13.11.2018 minutáž 5:10 min), Noviny TV JOJ (13. 11. 2018 minutáž 21:06 min), TA3 Téma dňa 

Fotogaléria

Autorka textu a fotografie: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.