Hlas univerzít

23. júla 2018, SRK

BRATISLAVA. Slovenská akadémia vied (SAV) priniesla informáciu spoločnosti FOCUS o výsledku prieskumu verejnej mienky. V prieskume, ktorý agentúra uskutočnila od 28. júna do 5. júla 2018, odpovedalo 1003 respondentov. Podľa prvostupňového triedenia údajov Slováci najviac dôverujú SAV (71 %) a slovenským vysokým školám (70,6 %). Až potom sa v prieskume umiestnila miestna samospráva v obci či meste respondenta (65,2 %) a ďalšie inštitúcie.

Tento výsledok je pozitívnou správou pre akadémiu a príkladom, ako lepšie informovať verejnosť o výsledkoch činnosti aj vysokých škôl. 

Tlačová správa SAV (19. 7. 2018)

Zdroj: SAV 

Foto: UJS

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.