Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Dňa 13. júla 2017 sa konalona pôde Trnavskej univerzity v Trnave mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Na zasadnutí boli okrem iného prijaté aj vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva a k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania, zverejnené aj na webovom sídle SRK.

Za správnosť: Mária Čikešová

Fotografia: S. Šišulák, TRUNI

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.