Hlas univerzít

21. júna 2018, SRK (aktualizované 10. júla 2018).

BRATISLAVA. Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie podporilo na svojom zasadnutí 21. júna 2018 v Trnave politický dokument francúzskej, nemeckej a poľskej rektorskej konferencie "Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU. Proposals for Future EU Funding Programmes by the French, German and Polish Rectors´ Conferences (CPU, HRK, KRASP)". Dokument zatiaľ podporili aj česká, slovinská a srbská rektorská konferencia. 

V dokumente rektorské konferencie navrhujú implementáciu koncepcie “distributed excellence” do budúcich európskych programov na podporu výskumu a EŠIF, iniciatívu „European Universities Networks” chápu ako siete univerzít schválené na princípe excelentnosti a v rámci regionálnych inovačných ekosystémov podporujú princíp „Territorial Connections“. Návrh zdôrazňuje excelentnosť aj ako princíp budovania kapacity v menej rozvinutých vysokoškolských systémoch.

Politický dokument "Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU. Proposals for Future EU Funding Programmes by the French, German and Polish Rectors´ Conferences (CPU, HRK, KRASP)" (AJ, pdf. verzia)

Kontakt: M. Čikešová, SRK

Fotografia: A. Krupová, TRUNI

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.