20. júna 2018, SRK.

BRATISLAVA. Združenia univerzít v Európe prijali spoločné stanovisko, v ktorom žiadajú európske inštitúcie, aby zvýšili budúci európsky rozpočet na podporu výskumu a inovácií. Medzi združeniami je aj Európska asociácia univerzít ("EUA"), ktorá dlhodobo apeluje na zvýšenie rozpočtu programu Horizon Europe. Dôvody EUA boli predstavené aj v osobitnej kampani, do ktorej sa zapojila okrem iných i Slovenská rektorská konferencia (pozri napr. správu "Dôvody prečo  zvýšiť investície EÚ do výskumu a inovácií"zvýšiť investície EÚ do výskumu a inovácií"). 

Stanovisko je reakciou na zverejnenie návrhu budúceho rámcového programu na podporu výskumu a inovácií EK (návrh EK). EK navrhuje rozpočet Horizon Europe vo výške 100 miliárd eur.

Vo svojom stanovisku 14 združení žiada zvýšiť rozpočet Horizon Europe, zlepšiť obsah programu a zvážiť distribúciu rozpočtu v rámci jednotlivých pilierov programu. Združenia a ich členovia vyjadrili podporu a pripravenosť konštruktívne a pozitívne spolupracovať s európskymi inštitúciami. Napríklad EUA žiada zvýšiť rozpočet programu na 160 miliárd eur.

Stanovisko podporili AURORA, CESAER, CLUSTER, Coïmbra Group, EARMA, EASSH, ECIU, EUA, The Guild, IDEA League, LERU, SEFI, UNICA and YERUN.

Stanovisko "Universities united for the best Horizon Europe""Universities united for the best Horizon Europe" (AJ, pdf.)

EUA navyše zverejnila vlastnú analýzu návrhu EK. Odporúčania EUA vychádzajú z prieskumu medzi členmi, ktorými sú aj niektoré slovenské univerzity, ale aj zo spomínanej kampane EU Funding for Universities.

Súvisiace informácie: 

Zdroj: LERU a EUA

Fotografia: STU