Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine zosnulého Dr. h. c. prof. JUDr. Petra Blaha, CSc. a zároveň akademickej obci Trnavskej univerzity v Trnave.

Profesor Peter Blaho bol významný slovenský právnik a vysokoškolský pedagóg, bývalý rektor Trnavskej univerzity v Trnave a člen Slovenskej rektorskej konferencie. Spolupodieľal sa na založení Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty TU v roku 1998, bol aj jej dekanom. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako dekan dve funkčné obdobia. Patril medzi najvýznamnejších právnych historikov v odbore rímske právo na Slovensku.

Pápež Ján Pavol II. mu v roku 2001 udelil Rád sv. Gregora Veľkého. V roku 2004 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Niekoľko univerzít mu udelilo čestný titul doctor honoris causa.  

Navždy nás opustil 29. mája 2018 vo veku 79 rokov.

Posledná rozlúčka s ním bude v Bratislave 2. júna o 10.30 hodine v kostole na Uršulínskej ulici a následne bude pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí.

Česť jeho pamiatke! 

Parte, Oznámenie Trnavskej univerzity v Trnave

Foto: Trnavská univerzita v Trnave

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.