Hlas univerzít

Sobota 14. apríla 2018 bude venovaná vede. Na celom svete vrátane Slovenska sa budú konať Pochody za vedu ("March for Science"). Zámerom organizátorov je oslava krásy vedy vo všetkých jej smeroch a podobách a jej prínosu pre všetkých.Viac informácií je zverejnených na webovom sídle aktivity March for science

Fotografia: TRUNI

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.