Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Sobota 14. apríla 2018 bude venovaná vede. Na celom svete vrátane Slovenska sa budú konať Pochody za vedu ("March for Science"). Zámerom organizátorov je oslava krásy vedy vo všetkých jej smeroch a podobách a jej prínosu pre všetkých.Viac informácií je zverejnených na webovom sídle aktivity March for science

Fotografia: TRUNI

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.