Hlas univerzít

Aktualizované 9.4.2018 - Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, niektorí členovia SRK a ďalší zástupcovia slovenských vysokých škôl sa začiatkom apríla 2018 zúčastnili na výročnej konferencii Európskej asociácie univerzít na pôde Univerzity v Zurichu. Konferencia "Engaged and responsible universities shaping Europe" sa venovala kľúčovým úlohám, ktoré majú univerzity plniť, ako sú šírenie a rozširovanie vedomostí, rozvoj medzikultúrneho porozumenia a posilňovanie občianskej angažovanosti v spoločnosti.

Na konferencii aktívne vystúpili členovia SRK. Viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. vystúpil v úvodnej časti "Leadership Roundtable". Člen SRK a rektor Technickej univerzity v Košiaciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. predniesol príspevok "Public policies synergies together with engaged and responsible universities in Košice shape the region" v plenárnej časti.

Všetky prezentované príspevky sú zverejnené na webovom sídle EUA.
 
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa taktiež zúčastnil na zasadnutí výboru EUA, ktorý sa konal pred konferenciou. 
 
Spracovala: Mária Čikešová
 
 
Fotografia: Mária Čikešová, SRK
 
 
 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.