Hlas univerzít

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala dňa 27. marca 2018 najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda šesťdesiatke pedagógov a osobností z oblasti školstva. Na slávnostnom podujatí si prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., ktorý aj touto cestou vyjadruje poďakovanie pedagógom pracujúcim v slovenskom školstve.

Fotografia: Mgr. Štefan Podolinský, OZPŠaV

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.