Hlas univerzít

Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine zosnulého Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a zároveň akademickej obci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Rektor Jozef Matúš pôsobil na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od jej vzniku ako vysokoškolský pedagóg, najskôr ako prodekan a potom ako dekan na Fakulte masmediálnej komunikácie a od roku 2010 zastával najvyššiu funkciu rektora. Zároveň bol členom Slovenskej rektorskej konferencie. Navždy nás opustil 29. novembra 2017.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s rektorom Jozefom Matúšom sa bude konať 4. decembra 2017 o 15,00 h na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. 

Parte, smútočné oznámenieoznámenie UCM

Foto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.