Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. sa zúčastnili na najväčšom európskom fóre zameranom na kvalitu vo vysokom školstve EQAF, ktoré sa konalo v dňoch 23. - 25. 11. 2017 v Rige. 12. ročník EQAF sa zameral na dopad procesov zabezpečovania kvality "Responsible QA: committing to impact".

Zabezpečovanie kvality zamerané na zodpovednosť alebo zlepšenie musí byť transparentné a zodpovedné. Preto musí zodpovedať potrebám a záujmom účastníkov. EQAF v Rige sa venoval práve takým procesom v aplikačnej praxi vrátane komunikácie, etiky a idei zmeny. Fórum kombinovalo plenárne rokovania a sekcie, ale aj príklady z aplikačnej praxe, prezentácie a diskusiu vychádzajúcu z výskumu v danej oblasti.

Na webovom sídle 12. ročníka EQAF sú už v tejto chvíli zverejnené voľne dostupné príspevky z konferencie. 

Webové sídlo 12. ročníka EQAF 2017 v Rige

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.