Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Asociácia doktorandov Slovenska ("ADS") je hlavným organizátorom V. ročníka Slovenského doktorandského fóra 2017, ktoré sa bude konať v dňoch 19. 10. - 20. 10. 2017 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Slovenské doktorandské fórum (SDF) je jedinečnou konferenciou na Slovensku, na ktorej majú možnosť sa stretnúť doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia. Účasť na Slovenskom doktorandskom fóre je pre členov Asociácie doktorandov Slovenska (ADS) bezplatná, pre nečlenov je spoplatnená (registračný poplatok 80,- eur).

Témou V. ročníka Slovenského doktorandského fóra je „Perspektíva mladej vedy na Slovenku“. Fórum bude realizované počas dvoch dní, a to formou moderovanej plenárnej diskusie, diskusných skupín a workshopov.

Čiastkovými problémami, ktoré sa na fóre budú riešiť, sú:

  • profesijný a osobnostný rozvoj doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku;
  • interdisciplinárny charakter výskumu - podpora,
  • kvalita vzdelávania pre potreby rozvoja mladej vedy na Slovensku.

Registrácia na Slovenské doktorandské forum 2017 je otvorená od 2. októbra 2017. Viac informácií ohľadne SDF je možné získať na webovom sídle www.ads.sk alebo v skupine na Facebooku: Asociácia doktorandov Slovenska (https://www.facebook.com/Asociacia.doktorandov.Slovenska/).

Plagát V. ročník SDF 2017

Zdroj: ADS

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.