Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Projekt DARE+ sa v rámci Akcie 2 Strategické partnerstvá programu Erasmus + venuje 6 vybraným generickým zručnostiam, ich získavaniu a hodnoteniu. Ide o zručnosti, ktoré by mal získať každý absolvent vysokoškolského vzdelávania. Záverečná konferencia projektu sa bude konať 27. 2. 2017 v Bruseli a účasť je otvorená do konca januára 2017.

 
DARE+ projekt - http://dareplus.eu/
 
 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.