Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2015/2016. Projekt je realizovaný pod záštitou p. Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Skanska SK a.s.

Absolútnou víťazkou a TOP Študentskou osobnosťou Slovenska sa stala Mgr. Veronika Némethová, ktorá sa odborne venuje boju s rakovinovými bunkami na SAV. 

Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Tlačová správa

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.