Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Marek Šmid praje v mene Slovenskej rektorskej konferencie všetkým členom slovenskej akademickej obce a občanom SR úspešný nový rok 2019.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.