Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Uznesenia a listy SRK, ktoré nie sú súčasťou zápisníc zo zasadnutí

2018

  • Vyhlásenie SRK z 28. 2. 2018 - odkaz
  • Stanovisko prezídia SRK k rekonštrukcii vysokoškolských internátov z 5. 2. 2018 -  odkaz

2016

2015

  • Stanovisko európskych univerzít - členov Európskej asociácie univerzít k utečeneckej kríze, Brusel, 23. 10. 2015 - linka.
  • Vyhlásenie EUA k TTIP (Transatlantickému partnerstvu v oblasti a investícií) a TiSA (Dohode o obchode so službami) z 30.1.2015 -vyhlásenie.
  • Tlačová správa EUA ku kráteniu rozpočtu na výskum v rámci Investičného plánu EÚ zo 16.1.2015 -správa a EUA decembrové stanovisko.
  • Spoločné vyhlásenie európskych rektorských konferencií o doktorandskom štúdiu v Európe -linka
  • Stanovisko EUA k návrhu na krátenie rozpočtu EÚ v sektore výskumu a inovácií -linka.
  • Spoločné vyhlásenie S3 platformy JRC Európskej komisie a Európskej asociácie univerzít -linka

2014

  • Spoločné komuniké predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie a Akreditačnej komisie k projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“, Bratislava, 19.9.2014 -linka,fotografie

2013

2012

2010

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.