Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Národné dokumenty

Dokumenty EUA

Dokumenty Európskej komisie

Dokumenty OECD

Bolonský proces - budovanie Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.