Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Vládne dokumenty

  • Programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020 - linka.

Veda, výskum, inovácie, prenos poznatkov

Zamestnateľnosť absolventov

Procesy zabezpečenia kvality

Dokumenty EUA

Dokumenty Európskej komisie

Dokumenty OECD

Bolonský proces - budovanie Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.