Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie odmieta vojenský útok na Ukrajinu a pripája sa spolu so slovenskými univerzitami k vyjadreniu podpory nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidarity s jej obyvateľmi. Vyzýva vedenia vysokých škôl, aby prijali konkrétne kroky na pomoc akademikom v ohrození a ktoré by im umožnili pokračovať v štúdiu a práci. Žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby bolo ústretové ku konkrétnym návrhom pomoci, ktoré mu predložia vysoké školy a podporilo ich.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. dnes ráno hovoril s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a s rektormi univerzít z východného Slovenska, na ktorých študuje niekoľko tisíc zahraničných študentov, o konkrétnych krokoch podpory a pomoci ukrajinským študentom a akademikom ako aj ďalším študentom a akademikom v ohrození.

Prezídium SRK sa pripája k mierovej výzve a odmieta násilie a hrubú silu ako prostriedky riešenia konfliktov. Zároveň akcentuje potrebu podpory kritického myslenia v slovenskej spoločnosti a úlohy vysokých škôl, ich zamestnancov a študentov, aby sa postavili proti šíreniu politickej propagandy, dezinformácií a alternatívnych faktov, ale aj extrémizmu.

V Bratislave 24. februára 2022