V marci 2021 sme informovali zverejnení vízie pre univerzitný sektor v Európe do roku 2030 Európskou asociáciou univerzít. EUA nazvala víziu ako "Univerzity bez múrov" a SRK ponúkla slovenským čitateľom jej predklad (linka).

V septembri 2021 EUA pripravila a zverejnila rozpracovanie vízie, ktoré predstavilo možné scenáre jej naplnenia. Dokument s názvom "Cesty do budúcnosti. Pokračovanie univerzít bez múrov – vízia do roku 2030" (angl. názov "Pathways to the future. A follow-up to Universities without walls – A vision for 2030”) je pomôckou pre individuálne vysoké školy a univerzity v Európe, ktoré sa musia prispôsobovať súčasným požiadavkám spoločnosti, zamestnávateľov a študentovov, ako aj blízkej budúcnosti. 

Fotografia: EUA