Dôrazne odsudzujeme všetky aktivity ohrozujúce tých, ktorým vďačíme za naše životy a zdravie.