DOPLNENÉ O VÝSTUPY V RTVS a TA3

Dňa 2. marca 2021 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave stretol prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil spolu s ostatnými predstaviteľmi orgánov reprezentácií vysokých škôl predsedom Rady vysokých škôl Martinom Putalom, predsedom Študentskej rady vysokých škôl Filipom Šuranom s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Rokovali o postupe pri rekonštrukcii návrhu novely zákona č. 131/2002 Z.z. Prítomný na rokovaní bol aj štátny tajomník Ľudovít Paulis.

Na tlačovom brífingu, ktorý sa konal po rokovaní, štátny tajomník vyzdvihol prínos konštruktívneho stretnutia orgánov reprezentácií VŠ. Všetci sa zhodli na tom, že slovenské vysoké školy potrebujú zmeny a reformy a je v ich spoločnom záujme sa na týchto zmenách podieľať. Prisľúbil, že k politizácii vysokých škôl po zmene vysokoškolského zákona nedôjde.

Prezident SRK konštatoval: „Zásadné výhrady, ktoré orgány reprezentácie vysokých škôl k predloženému návrhu novely vysokoškolského zákona mali, sa podarilo zvrátiť. Predstavitelia ministerstva školstva garantujú zachovanie akademickej samosprávy.“

Účastníci rokovania sa dohodli na spoločnom postupe všetkých reprezentácií pri reforme vysokého školstva na Slovensku, pričom prezident SRK ponúkol odborné kapacity z radov rektorov, ktorí sa budú podieľať na rekonštrukcii novely zákona o vysokých školách. „Verím, že novela zákona bude v súlade s moderným definovaním „univerzity“ ako samosprávnej inštitúcie ako to deklarujú Magna Charta Universitatum, ako aj odporúčania Európskej asociácie univerzít,“ dodal Rudolf Kropil.

Predseda RVŠ Martin Putala ocenil, že sa podarilo dohodnúť na spoločnom konštruktívnom dialógu pri nastavovaní zmien vo vysokom školstve. Deklaroval, že akademická obec má úprimný záujem na zvyšovaní kvality vysokého školstva na Slovensku.

Predseda ŠRVŠ Filip Šuran uviedol, že dnešné stretnutie vníma veľmi pozitívne. Študenti vidia priestor, kde sa vysoké školy môžu zlepšiť a prinesú rôzne návrhy ako vysoké školstvo vylepšiť.  Zároveň sa teší zo spoločnej diskusie, na konci ktorej bude zákon, ktorý posunie vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku dopredu.

Súvisiace informácie:

RTVS 2.3.2021; TA3 2.3.2021

Tlačová konferencia

 

Ľubica Benková

Foto: archív MŠVVaŠ SR