Po diskusii s členmi prezídia Slovenskej rektorskej konferencie a po dohode s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenská rektorská konferencia posunula termín konania 97. zasadnutia SRK, ktoré bolo plánované na 16. februára 2021.

Dôvodom tohto kroku bola potreba dopracovania finálneho návrhu pripravovanej novely zákona č. 131/2021 Z. z. o vysokých školách, a preto SRK považuje za korektné posunúť termín svojho zasadnutia.

Z tohto dôvodu a po vzájomnej dohode s pánom ministrom, ako aj konzultácii s členmi prezídia SRK nový termín 97. zasadnutia SRK bude potvrdený po doručení návrhu novely vysokoškolského zákona SRK.

Ľubica Benková

Foto: P. Koreň