Tri slovenské univerzity sa dostali medzi najlepšie svetové univerzity podľa rebríčka U. S. News Best Global Universities Rankings. Najúspešnejšou slovenskou univerzitou je Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá sa umiestnila na 511. mieste spomedzi 1250 univerzít. Ďalšími slovenskými univerzitami v rebríčku sú Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (894. miesto) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (1065. miesto).

Najlepšou univerzitou spomedzi 1250 univerzít zo 74 krajín je americká Harvard University. Medzi desiatimi najlepšími univerzitami je 8 amerických a 2 britské univerzity. 

Rebríček vznikol na základe 13 indikátorov, ktoré merali globálny výkon univerzít vo výskume. Medzi hodnotenými kritériami bolo globálne a regionálne renomé univerzity, publikácie, konferencie, citácie, ale aj medzinárodná spolupráca. 

Zaujímavosťou môže byť porovnanie rozpočtu najlepšej svetovej univerzity v r. 2015 na úrovni 4,5 miliárd USD a  predpokladaných výnosov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2015 na úrovni 150 388 737 EUR pri predpokladaných nákladoch na úrovni 148 629 098 EUR. SR v roku 2015 rozpočtovala na verejné vysoké školstvo prostredníctvom transferu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu 449 125 127 EUR.

Zdroj: U. S. News Education

Foto: UK