Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

80. zasadnutie SRK 12. - 13. 1. 2017 na Táloch

Slovenská rektorská konferencia sa stretla na svojom 80....

Odborný seminár projektu DARE+

Projekt DARE+ sa v rámci Akcie 2 Strategické partnerstvá...

Open Access v Holandsku

Holandská asociácia univerzít (VSNU) publikovala 2....

Študentská osobnosť Slovenska 2015/16

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“...

Learning & Teaching Initiative EUA

Európska asociácia univerzít (EUA) predĺžila termín...

Aktuálne správy

80. zasadnutie SRK 12. - 13. 1. 2017 na Táloch

Slovenská rektorská konferencia sa stretla na svojom 80. zasadnutí 12. a 13. januára 2017 na...

Odborný seminár projektu DARE+

Projekt DARE+ sa v rámci Akcie 2 Strategické partnerstvá programu Erasmus + venuje 6 vybraným...

Open Access v Holandsku

Holandská asociácia univerzít (VSNU) publikovala 2. vydanie e-publikácie o otvorenom prístupe...

Študentská osobnosť Slovenska 2015/16

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov pre akademický...

Learning & Teaching Initiative EUA

Európska asociácia univerzít (EUA) predĺžila termín registrácie pre vysoké školy a univerzity,...

PF 2017

Slovenská rektorská konferencia praje všetkým členom slovenskej akademickej obce a občanom SR...

Modernizácia školstva v EÚ

7. 12. 2016 prijala Európska komisia oznámenie o zlepšení a modernizácii vzdelávania pre všetkých....

Letné kurzy pre vysokošolských pedagógov

Letné kurzy pre vysokošolských pedagógov " Placing Students in the Center: Student Centered...

Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť...

Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) prijala odporúčania na podporu...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie úspešne prešla medzinárodným hodnotením a...

Horizon 2020 - EUA

Horizon 2020 - EUA zverejnila príspevok v rámci verejnej konzultácie o hodnotení programu Horizon...

Rokovanie za okrúhlym stolom

Dňa 28. 11. 2016 sa konalo rokovanie za okrúhlym stolom zorganizované Ministerstvom školstva,...

Organizácia Eurostudent má svoj blog

Viac info na https://eurostudentblog.wordpress.com/

Hodnotenie programu Erasmus+

Univerzity a národné rektorské konferencie združené v Európskej asociácii univerzít predložili...

Súťaž o granty pre mladých výskumníkov v zelenej...

Súťaž o granty pre mladých výskumníkov v zelenej chémii "PhosAgro/UNESCO/IUPAC Green Chemistry...

Journées internationales de la culture...

Veda a ty alebo Journées internationales de la culture scientifique (JICS) – Science & You...

Európske fórum zamerané na kvalitu vysokého...

Európske fórum zamerané na kvalitu vysokého školstva (EQAF) sa konalo od 17. do 19. 11. 2016 v...

Cenu SRK za umenie 2016 získal Jakub Dušička

V rámci galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa konal dňa 10. 11. 2016, prezident...

Podujatia

80. zasadnutie SRK

V dňoch 12. a 13. januára 2016 sa na Táloch konalo 80. zasadnutie SRK. Tlačová správa z 80....

79. zasadnutie SRK, 12. - 13. 12. 2016 v Nitre

Uznesenia zo 79. zasadnutia SRK Zápisnica zo 79. zasadnutia SRK Tlačová správa zo 79. zasadnutia...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK 3. a 4. 12. 2015 v...

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie V dňoch 3. –...

Diskusia o Správe o stave školstva na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia organizuje diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v...

Seminár SRK 2013

Seminár "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni...

20. rokov SRK

25.11.1992 sa Slovenská sekcia Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl transformovala...

Kontaktné osoby

Kontaktné osoby, resp. čísla a adresy pre komunikáciu sekretariátov rektorov ohľadom organizovania...

Európske štandardy vo vysokoškolskom vzdelávaní

Národný seminár pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Európske...

Development of Financial Management and...

Meeting that dealt with the project of financial management and accounting development at public...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.