Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

 Slovenská rektorská konferencia informuje

 • SRK zverejnila svoju Výročnú správu a správu o hospodárení za rok 2013
 • 67. zasadnutie SRK sa bude konať 29.-30.5.2014 v Nitre - linka.
 • Vydavateľstvo Palgrave Macmillan poskytlo v mesiaci marec voľný prístup k všetkým publikáciám, vrátane vedeckých časopisov - http://bit.ly/PMJAAA-Read
 • 12.-14.3.2014 sa členovia SRK zúčastnili na výjazdovom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie v Bruseli na pôde Európskej komisie.
 • 6.-7.3.2014 sa na pôde Trenčianske univerzity A. Dubčeka v Trenčíne konalo 66. zasadnutie SRK a zasadnutie pléna Inštitútu SRK, uznesenia prijaté na zasadnutí SRK.
 • Nová navigácia ku grantom ("Horizont 2020") pre výskum a inovácie v EÚ
 • Nové číslo Spravodajcu SRK 1/2014 zverejnené.
 • 12.2.2014 vláda SR schválila Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 - dokument, ktorý určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v SR (linka)
 • Prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a predsedníčka ADS PhDr. Veronika Trstianska, PhD. podpísali Memorandum o spolupráci, ktorého zámerom je podporiť činnosť Asociácie doktorandov Slovenska.
 • prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (1923 - 2014)
 • The role of universities in Smart Specialisation Strategies (Report on Joint EUA - REGIO/JRC Smart Specialisation Platform expert workshop), EUA 2014 - linka
 • Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2014-2020 (MFF) - linka.
 • Spoločné vyhlásenie EARTO, EUA, LERU, NORDFOSK, SE, CESAER a EK o partnerskej spolupráci na vytvorení Európskeho výskumného priestoru (ERA) z 13.12.2013 - linka. Tlačová správa EK o budovaní Európskeho výskumného priestoru (ERA) - linka a tlačová správa EUA o úlohe univerzít - linka.
 • Správa EUA o výsledkoch projektu DEFINE - efektívne financovanie vysokého školstva - linka.
 • Výsledky prieskumu spolupráce VŠ s podnikmi s akcentom na praxe študentov (Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti) - linka
 • MŠVVŠ SR zverejnilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl 2014 - pracovisko so zameraním na jadrovú energetiku - linka.
 • 4. 12. 2013 vzala vláda SR na vedomie nové znenie Správy o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2012 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov - linka
 • Hodnotiaci prehľad mobility EÚ - linka.
 • Projekt CONEEECT, ktorý má zlepšiť podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov - linka.
 • Nové internetové stránky SRK boli spustené do štandardnej prevádzky 21. 6. 2010. Pôvodný web je umiestnený na adrese old.srk.sk.
Posledná úprava: piatok, 11 apríl 2014 14:21  

seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search